Webs d'interès

Webs d'interès

Webs Entitats i AssociacionsRecull d'algunes de les principals entitats i associacions del sector de la discapacitat, tant a nivell nacional, com autonòmic i local. En aquestes pàgines podem trobar informació sobre tràmits i ajuts, normativa, actes organitzats per aquestes entitats i aquells que en depenen.

Webs Administracions PúbliquesRecull d'algunes de les pàgines web de les principals Administracions Públiques relacionades amb la discapacitat. En aquestes pàgines podem trobar informació de diferents tipus, com pot ser informació general sobre tràmits i ajuts, normativa, diversos actes organitzats per aquests ens, etc. El llistat es presenta agrupat de major a menor àmbit d'actuació des de l'àmbit estatal fins el local.

Webs Estudis i ProgramesRecull de pàgines webs a on trobar informació sobre estudis i programes portats a terme per entitats o institucions, públiques o privades, d'interès per a les persones amb discapacitat o aquelles interessades en aquest àmbit.

Webs temàtiquesRecull d'adreces de pàgines webs especialitzades en la temàtica de la discapacitat, ja siguin de petites entitats que treballen amb aquestes persones i ofereixen informació de diferents tipus, com d'aquelles pàgines especialitzades a on podem trobar informació general sobre aquest àmbit.

Ingrés mínim vital

23 Jun 2020 Guies pràctiques

Es tracta d’una prestació no contributiva fruit d'un dret subjectiu de les persones en situació de...

Coronavirus

20 Jun 2020 Guies pràctiques

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de virus que produeix en les persones una malaltia infecciosa...

Llei de Dependència

11 Jun 2012 Guies pràctiques

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones...