Imprimeix
Guies pràctiques
7455

Es tracta d’una prestació no contributiva fruit d'un dret subjectiu de les persones en situació de vulnerabilitat econòmica.

Qui té dret a cobrar l'ingrés mínim vital?

Utilitza el simulador de l'ingrés mínim vital per comprovar si hi tens dret.


Quina serà la quantitat a percebre?

Des de 462 euros per a 1 persona adulta que visqui sola fins a 1.015 euros com a quantitat màxima.

La prestació és compatible amb la renda garantida de ciutadania fins al límit d’aquesta.

És compatible també amb els ingressos derivats del treball fins al límits establerts per la prestació.

Com i on es tramitarà?

Les persones o unitats de convivència que actualment cobren la prestació per fill/menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat de menys 33 % que queda subsumida a l’IMV i es declara a extingir) entraran d’ofici sense cap tipus de tràmit al cobrament de la prestació (l’Administració creuarà les seves dades econòmiques per constatar-ho).

Es podrà tramitar a partir del 15 de juny, amb efectes retroactius de cobrament a dia 1 de juny del 2020. La gestió serà a càrrec de l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social), excepte a Navarra i Euskadi, en col·laboració amb administracions locals i autonòmiques (caldrà signar convenis). Inicialment el tràmit es realitzarà via seu electrònica de la Seguretat Social.

Es percebrà la prestació mentre duri la situació personal/familiar de vulnerabilitat.

Les persones titulars i beneficiàries de l’IMV estaran exemptes de taxes acadèmiques en estudis postobligatoris (si no disposen de beques) (curs 2020/2021) i de pagament d’aportacions de farmàcia (2020).

El termini per sol·licitar l'ingrés mínim vital va començar el dia 15 de juny i es pot fer a través de la seu electrònica de la Seguretat Social, omplint el model oficial.

Pots comprovar si et correspon l'ingrés mínim vital amb el simulador de l'ingrés mínim vital.

Més informació a la guia ràpida sobre l'ingrés mínim vital.