Familia

Legislació

Índex de l`article

Reconeixement de la discapacitat
 
 
 
   
Infància i familia
 
 
 
 
   
Programes de suport
 
 
 
 
   
Reconeixement de drets
 
 
 
 
   
Protecció patrimonial
 
 
 
 
 

Ingrés mínim vital

23 Jun 2020 Guies pràctiques

Es tracta d’una prestació no contributiva fruit d'un dret subjectiu de les persones en situació de...

Coronavirus

20 Jun 2020 Guies pràctiques

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de virus que produeix en les persones una malaltia infecciosa...

Llei de Dependència

11 Jun 2012 Guies pràctiques

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones...