El cervell conté milers de milions de cèl·lules que s’interconnecten per a formar una complexa xarxa de comunicació. Conté diferents tipus de cèl·lules, sent les més importants les neurones; la seva organització en el cervell i la comunicació entre elles condueixen al pensament, la memòria, l’activitat cognitiva i la pren de consciència. Hi ha un altre tipus de cèl·lules anomenades Glia, que donen suport a les neurones, protegint-les contra la infecció, les toxines i els traumes. Les glies formen la…